This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Transferové oceňovanie postihuje aj konateľov

Miroslav Tain , Tax Partner |

15.02.2017

V minulosti bola problematika transferového oceňovania doménou najmä nadnárodných podnikov, ale od roku 2015 sa tieto pravidlá vzťahujú aj na tuzemské spriaznené osoby. V prostredí malých a stredných podnikateľov sa táto problematika dotkla aj vzťahu medzi konateľom (často aj spoločníkom) a samotnou spoločnosťou. Ide prevažne o prípady poskytnutia pôžičiek, predaja alebo prenájmu majetku medzi spoločnosťou a jej konateľom resp. spoločníkom. Ak spoločnosť poskytne bezúročnú pôžičku svojmu konateľovi, musí upraviť svoj základ dane v súlade s princípom nezávislého vzťahu, t.j. je povinná zdaniť rozdiel medzi trhovou a skutočnou výškou úrokov, pričom stanovenie správnej úrokovej miery môže byť komplikované a zvyčajne vyžaduje odborné znalosti v oblasti transferového oceňovania. V tejto situácii je spoločnosť povinná zdaniť stanovenú výšku úrokov konateľovi ako nepeňažný príjem zo závislej činnosti. Dokumentáciu k transferovému oceňovaniu musí spoločnosť predložiť do 15 dní od výzvy daňového úradu.

Celý článok, ktorý bol uverejnený v týždeníku TREND č. 7/2017 nájdete tu.