• Zavedenie oznamovacej povinnosti členov nadnárodných skupín

Slovak Tax Alert - ZAVEDENIE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI ČLENOV NADNÁRODNÝCH SKUPÍN OCI

Andrej Kvasnička , Director of Direct Taxes |

03.04.2017

Dňom 1. marca 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Stanovuje oznamovaciu povinnosť subjektov pre členov nadnárodných skupín podnikov s ročnými konsolidovanými výnosmi nad 750 mil. EUR.

Viac sa dočítate tu.